Wat is Financiën op Koers?

Financiën op Koers is binnen de gemeente Kampen een nieuw samenwerkingsproject om inwoners te ondersteunen bij de thuisadministratie. Een inwoner kan bij Financiën op Koers terecht wanneer op (één van) de volgende vragen bevestigend geantwoord kan worden:

 • Is er hulp nodig bij het invullen van een formulier?
 • Is de thuisadministratie niet op orde en weet men niet waar men moet beginnen?
 • Is het moeilijk om een geordende administratie bij te houden?
 • Denkt men in aanmerking te komen voor bepaalde regelingen en/of voorzieningen?
 • Is men het overzicht kwijt over inkomsten en uitgaven?
 • Zijn er betalingsachterstanden en/ of schulden waar men niet meer uitkomt? 

Het betreft een samenwerkingsverband tussen De Kern maatschappelijke dienstverlening, Humanitas, de gemeente Kampen, MEE, Jeugd GGZ van Dimence en de Stichting Welzijn in Kampen.

Voor wie is deze ondersteuning bedoeld?

Voor iedere inwoner van de gemeente Kampen, die hulp nodig heeft bij de financiële situatie of het op orde brengen van de thuisadministratie.

Inloopspreekuur:

Elke dinsdag en donderdag  is er van 9.00 tot 12.00 uur een inloopspreekuur bij Welzijn Kampen aan de Burgwal 45a in Kampen. Tijdens dit inloopspreekuur is er ook een eigen-kracht-kamer. In deze ruimte kan gebruik gemaakt worden van een computer. De inwoner kan dan zelfstandig of met een geringe begeleiding zelf de financiële en administratieve zaken regelen.

Functievereisten:

Wij zoeken vrijwilligers

 • met financiële/ administratieve vaardigheden;      
 • met een sociaal, betrouwbaar en geduldig karakter;
 • die het leuk vinden om met mensen om te gaan;
 • met goede communicatieve en coachende vaardigheden;
 • die in staat zijn om mensen vooral zelf het werk te laten doen;    
 • die kunnen inschatten wanneer er wel ingegrepen moet worden;
 • met wie we goede afspraken kunnen maken;
 • die regelmatig inzetbaar zijn;
 • die zich voor in ieder geval 1 jaar aan dit vrijwilligerswerk willen verbinden;
 • die een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen op kosten van de werkgever;

Wat bieden wij?

 • zelfstandig vrijwilligerswerk in samenwerking met partners binnen Financiën op Koers
 • deskundigheidsbevordering door middel van cursus en/of training
 • een boeiende en leerzame werkomgeving

Heb je belangstelling?
Neem dan contact op via het telefoonnummer van Financien op Koers, 038-3335924 en vraag naar Emmy Pieterson of Marjolein Jelsma, of via e-mail info@financienopkoers.nl.