Meer dan 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben een risicovolle of problematische schuld. Het kabinet wil dit aantal terugdringen en het taboe op het hebben van schulden doorbreken. Daarom startte minister Tamara van Ark samen met het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak een campagne waarin de vraag ‘Kom jij er uit?’ centraal staat. Op maandag 27 mei is deze landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’ gelanceerd.

Zeven mensen met schulden geven de campagne een gezicht. Zij zijn bereid gevonden om over hun schuldprobleem te praten. De “coming out” over hun schuldprobleem bleek de eerste stap op weg naar een oplossing. Hierdoor kwamen ze in contact met de juiste instanties en waren in staat om – soms na een langdurig gevecht – weer op eigen benen te staan.

Op de website www.komuitjeschuld.nl is informatie te vinden over waar mensen met schulden voor hulp terecht kunnen. Van elke gemeente staat het telefoonnummer vermeld, zo ook van de gemeente Kampen.
Ook staat er informatie over wat het algemeen publiek voor deze groep kan doen. Voor professionals is er een aparte ingang naar goede praktijkvoorbeelden in de schuldhulpverlening en een agenda voor regiobijeenkomsten over verschillende thema’s rondom schulden.

Uiteraard kunt u met vragen over schulden ook altijd contact opnemen met Financien op Koers, tijdens een van onze inloopspreekuren of via info@financienopkoers.nl.